2018-12-18-polucheno-polozhitelnoe-zakljuchenie-o-sootvetstvii-postroennogo-obekta-po-moskve