2018-11-20-polucheno-soglasovanie-s-aerodromom-klin